Forstudie

Last ned rapport

Co-Location Coffee: An Interactive Event about Multi-use at Sea

Last ned oppsummering

Lenker

Å samle næringer til havs kan skape synergier og samtidig frigi areal til naturen og andre som har havet som arbeidsplass.

Norge har en ambisjon om å øke verdiskapningen fra havet. Eksisterende næringer endrer seg og nye kommer til. På sikt vil det bli større rift om de mest attraktive havområdene. Vi bør unngå en utvikling hvor konfliktnivået øker og klima- og naturkrisen forverres. Derfor er det viktigere enn noen gang å identifisere tiltak som kan bidra til verdiskapning uten å øke konfliktene. Marine næringsparker kan være en del av løsningen. Marine næringsparker er når to eller flere marine næringsaktiviteter finner sted innenfor samme område, deler tjenester og/eller samme fysiske plattform.

Se en kort introduksjon til temaet under:


I mai 2022 publiserte Senter for hav og Arktis sammen med Nofima og sentrale aktører en forstudie om marine næringsparker, last ned rapporten her. Studien fremhever at en marin næringspark vil kunne gi flere mulige gevinster. Sentralt er mindre arealkonflikter og mer areal tilgjengelig for annet bruk, deriblant marint vern eller fiskeri. For næringene vil samlokalisering kunne bidra til reduserte kostnader og økt verdiskapning gjennom delt infrastruktur, samarbeid om tjenester for drift, overvåkning, vedlikehold og beredskap. Om parken inkluderer fornybar energiproduksjon, vil den kunne gi energi til andre næringer og aktiviteter. Tett samlokalisering styrker også muligheten for sirkulærøkonomi. Det å faktisk drifte sammen vil styrke samarbeidet mellom aktørene som igjen kan utløse nyskapning.

Se video fra lanseringen av rapporten under:

 Våre prosjektpartnere er:

Vår referansegruppe er: 

Har du spørsmål? Ta kontakt med prosjektleder på elde@havarktis.no