Bærekraftig verdiskaping fra havet!

Senter for hav og Arktis jobber for bærekraftig utvikling av havnæringene, og tilrettelegger for tettere samarbeid mellom relevante kompetansemiljø. Vi setter havspørsmål på dagsorden, og bidrar til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål.

Kystpuls Trondheim

15.10.2019

10:00

«Vi har alltid levd godt av havets rikdom. La oss alle bidra til en bærekraftig fortsettelse.»