Fagråd

Vårt fagråd består av ledere fra sentrale næringsaktører, akademia og filantropi knyttet til havet. Deres oppgave er å bistå oss i overordnede, strategiske veivalg. Fagrådet er også en arena hvor aktørene selv kan dele kompetanse, løfte problemstillinger og utvikle samarbeid.

Liv B. Ulriksen (leder)

Konsernsjef,
Sparebank 1 Nord-Norge

Brit Lisa Skjelkvåle (nestleder)

Museumsdirektør – Naturhistorisk museum,
UiO

Erling Kvadsheim

Spesialrådgiver, næringspolitikk og Fagsjef, internasjonale forhold,
Norsk olje og gass

Geir Ove Ystmark

Adm. direktør,
Sjømat Norge

Harald Solberg

Adm. direktør,
Norges Rederiforbund

Karoline Andaur

Generalsekretær,
WWF

Kristina Furnes

Kommunikasjonsdirektør,
Grieg Seafood

Mona J. Saab

President,
NHO Reiseliv

Nils Gunnar Kvamstø

Professor/marin dekan,
UiB

Nina Jensen

Adm. direktør,
REV Ocean

Otto Gregussen

Generalsekretær,
Norges Fiskarlag

Siri Granum Carson

Direktør,
NTNU Oceans

Sven-Roald Nystø

Spesialrådgiver,
Árran – julevsáme guovdásj/lulesamisk senter

Svein Ove Haugland

Adm. direktør,
Norges Råfisklag

Toril Inga Røe Utvik

Leder for nordområdeenheten,
Equinor