Fagråd

Vårt fagråd består av ledere fra sentrale næringsaktører, akademia og filantropi knyttet til havet. Deres oppgave er å bistå oss i overordnede, strategiske veivalg. Fagrådet er også en arena hvor aktørene selv kan dele kompetanse, løfte problemstillinger og utvikle samarbeid.

Liv B. Ulriksen (leder)

Konserndirektør kreditt og risikostyring,
Sparebank 1 Nord-Norge

Brit Lisa Skjelkvåle

Instituttleder, Institutt for geofag,
UiO

Daniel Skjeldam

Adm. direktør,
Hurtigruten

Geir Ove Ystmark

Adm. direktør,
Sjømat Norge

Harald Solberg

Adm. direktør,
Norges Rederiforbund

Ingrid Schjølberg

Professor/prodekan,
NTNU

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Adm. direktør,
Norsk olje og gass

Karoline Andaur

Nestleder,
WWF

Nils Gunnar Kvamstø

Professor/marin dekan,
UiB

Nina Jensen

Adm. direktør,
REV Ocean

Otto Gregussen

Generalsektretær,
Norges fiskarlag

Svein Ove Haugland

Adm. direktør,
Norges råfisklag

Thomas Hansen

Daglig leder,
Mearrasiida

Toril Inga Røe Utvik

Leder, Arktisk enhet,
Equinor