Råd

Vårt råd består av ledere fra sentrale næringsaktører, akademia og filantropi knyttet til havet. Deres oppgave er å bistå oss i overordnede, strategiske veivalg. Fagrådet er også en arena hvor aktørene selv kan dele kompetanse, løfte problemstillinger og utvikle samarbeid.

Stein Vidar Loftås

Konserndirektør kommunikasjon, samfunn og bærekraft,
Sparebank 1 Nord-Norge

Olav Schram Stokke

Professor,
UiO

Roger Pedersen

Direktør for havvind,
Offshore Norge

Kine Mari Karlsen

Regionsjef Havbruk Nord,
Sjømat Norge

Harald Solberg

Adm. direktør,
Norges Rederiforbund

Karoline Andaur

Generalsekretær,
WWF

Kristina Furnes

Kommunikasjonsdirektør,
Grieg Seafood

Mona J. Saab

President,
NHO Reiseliv

Øyvind Fiksen

Professor/marin dekan,
UiB

Nina Jensen

Adm. direktør,
REV Ocean

Sverre Johansen

Generalsekretær,
Norges Fiskarlag

Bjørn Egil Asbjørnslett

Leder Hav og kyst,
NTNU

Sven-Roald Nystø

Spesialrådgiver,
Nylig pensjonert spesialrådgiver // Árran - julevsáme guovdásj/lulesamisk senter

Svein Ove Haugland

Adm. direktør,
Norges Råfisklag

Toril Inga Røe Utvik

Leder for nordområdeenheten,
Equinor