Råd

Vårt råd består av ledere fra sentrale næringsaktører, akademia og filantropi knyttet til havet. Deres oppgave er å bistå oss i overordnede, strategiske veivalg. Fagrådet er også en arena hvor aktørene selv kan dele kompetanse, løfte problemstillinger og utvikle samarbeid.

Liv B. Ulriksen (leder)

Konsernsjef,
Sparebank 1 Nord-Norge

Brit Lisa Skjelkvåle (nestleder)

Museumsdirektør – Naturhistorisk museum,
UiO

Erling Kvadsheim

Spesialrådgiver, næringspolitikk og Fagsjef, internasjonale forhold,
Offshore Norge

Kine Mari Karlsen

Regionsjef Havbruk Nord,
Sjømat Norge

Harald Solberg

Adm. direktør,
Norges Rederiforbund

Karoline Andaur

Generalsekretær,
WWF

Kristina Furnes

Kommunikasjonsdirektør,
Grieg Seafood

Mona J. Saab

President,
NHO Reiseliv

Øyvind Fiksen

Professor/marin dekan,
UiB

Nina Jensen

Adm. direktør,
REV Ocean

Sverre Johansen

Generalsekretær,
Norges Fiskarlag

Siri Granum Carson

Direktør,
NTNU Oceans

Sven-Roald Nystø

Spesialrådgiver,
Nylig pensjonert spesialrådgiver // Árran - julevsáme guovdásj/lulesamisk senter

Svein Ove Haugland

Adm. direktør,
Norges Råfisklag

Toril Inga Røe Utvik

Leder for nordområdeenheten,
Equinor