Fagråd

Vårt fagråd består av ledere fra sentrale næringsaktører, akademia og filantropi knyttet til havet. Deres oppgave er å bistå oss i overordnede, strategiske veivalg. Fagrådet er også en arena hvor aktørene selv kan dele kompetanse, løfte problemstillinger og utvikle samarbeid.

Liv B. Ulriksen (leder)

Konserndirektør kreditt og risikostyring,
Sparebank 1 Nord-Norge

Brit Lisa Skjelkvåle

Instituttleder, Institutt for geofag,
UiO

Daniel Skjeldam

Adm. direktør,
Hurtigruten

Geir Ove Ystmark

Adm. direktør,
Sjømat Norge

Harald Solberg

Adm. direktør,
Norges Rederiforbund

Ingrid Schjølberg

Professor/prodekan,
NTNU

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Adm. direktør,
Norsk olje og gass

Karoline Andaur

Nestleder,
WWF

Nils Gunnar Kvamstø

Professor/marin dekan,
UiB

Nina Jensen

Adm. direktør,
REV Ocean

Ole-Eirik Lerøy

Styreleder,
Mowi

Otto Gregussen

Generalsektretær,
Norges fiskarlag

Svein Ove Haugland

Adm. direktør,
Norges råfisklag

Thomas Hansen

Daglig leder,
Mearrasiida

Toril Inga Røe Utvik

Leder, Arktisk enhet,
Equinor