Vi mener

13.01.2023

En nordnorsk julesalme for fremtidens nordområder

05.12.2022

Kunnskap fra nord kan bidra til fred og stabilitet

21.10.2022

Arktis er ikke lenger skjermet fra konflikter utenfor regionen

FNs generalsekretær har erklært kode rød for planeten. I nord er det illrødt. Klimaendringene er større her og vi står overfor forandringer vi knapt kan forestille oss. Allikevel er det håp – mulighetenes farger i nord er blå og grønn.

23.08.2022

Det nye nord. Nordområdesatsingen må revitaliseres

07.06.2022

Marine næringsparker – nye muligheter for samhandling til havs?