Styringsgruppe

Anne Husebekk (leder)

Rektor,
UiT Norges arktiske universitet

Inger Solberg

Divisjonsdirektør,
Innovasjon Norge

Øyvind Fylling-Jensen

Direktør,
Nofima