Styringsgruppe

Vår styringsgruppe består av fire dekaner fra UiT Norges arktiske universitet.

Jørgen Berge (leder)

Dekan,
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Arne O. Smalås

Dekan,
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Anne Britt Flemmen

Dekan,
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Tore Henriksen

Dekan,
Det juridiske fakultet