Styringsgruppe

Anne Husebekk (leder)

Rektor,
UiT Norges arktiske universitet

Inger Solberg

Divisjonsdirektør,
Innovasjon Norge

Ole Arve Misund

Direktør,
Norsk polarinstitutt

Salve Dahle

Direktør,
Akvaplan-niva

Sissel Rogne

Direktør,
Havforskningsinstituttet

Øyvind Fylling-Jensen

Direktør,
Nofima