Om oss

Senter for hav og Arktis er oppnevnt av regjeringen for å sammenstille, analysere og formidle kunnskap om blå økonomi i nord. Vår ambisjon er å bidra til økt verdiskaping og bærekraftig utvikling av eksisterende og nye havnæringer. Vi er tuftet på sektornøytralitet, helhetstenking og samarbeid.

Vår fremste oppgave er å skape et solid kunnskapsgrunnlag for beslutningstakere, næringslivet og det norske folk. Slik skal vi utløse potensialet for vekst i havnæringene, definere flaskehalser og skape synergier. Gjennom pålitelig kunnskap, partnerskap og en åpen samfunnsdebatt finner vi framtidens løsninger.

Senter for hav og Arktis er organisert under UiT – Norges Arktiske universitet.

Last ned strategidokument (PDF)