Illustrasjon fra Senter for hav og Arktis. Illustratør: Børge Bredenbekk / byHands

Prosjektplan

Last ned

Rapport

Last ned rapport

Lenker

Å samle næringer til havs kan gi økt verdiskapning, samtidig som det frigir areal til andre som har havet som arbeidsplass.

Stadig flere ønsker å benytte havet. Konkurransen om de beste næringsarealene til havs spisser seg til. 

Senter for hav og Arktis mener marine næringsparker kan være en løsning for bedre sameksistens.

Hypotesen er at samarbeid og mindre konflikt vil gi større samlet verdiskapning for norske havnæringer. For involverte aktører vil næringsparkene kunne gi tryggere, rimeligere og mer effektiv drift. Slikt flerbruk vil blant annet kunne gi lavere infrastrukturkostnader, mer interaksjon i verdikjedene og bedre beredskap.

Sammen med sentrale næringsaktører skal de finne ut om man i framtiden kan tenke helt nytt om sameksistens på havet.  Prosjektpartnere er: 

Havet blir benyttet av et stort antall aktører til mange ulike næringsaktiviteter, som sammen står for mesteparten av norske eksportinntekter og flere hundre tusen arbeidsplasser over hele landet. Næringsaktørene selv peker på sameksistens som en avgjørende faktor for framtidig bærekraftig verdiskapning.  Sameksistens mellom havnæringene er derfor et sentralt satsningsområde for Senter for hav og Arktis.