Rapport 1: Status

Last ned rapport

Rapport 2: Fremtiden

Last ned rapport

Rapport 3: Løsninger

Last ned rapport

Lenker

Hvordan kan havnæringene sameksistere i framtiden? I dette prosjektet samarbeider vi med sentrale norske havnæringsaktører for å finne svar på spørsmålet.

Prosjektet "Sameksistens og bærekraft i det blå" kartlegger status for sameksistens blant havnæringene, presenterer realistiske framtidsscenarier, og gir råd om hvordan bedre sameksistens og synergier kan oppnås. Gjennom prosjektet vurderes også hvordan en felles forståelse av bærekraftsbegrepet kan støtte opp om vellykket sameksistens.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Menon Economics og SINTEF Ocean. Du finner de tre rapportene fra prosjektet på denne siden.

Siste rapport ble lansert 26.11.20. Opptak fra webinaret kan du se her: