Lenker

Hvordan kan havnæringene sameksistere i framtiden? I dette prosjektet samarbeider vi med sentrale norske havnæringsaktører for å finne svar på spørsmålet.

Prosjektet "Sameksistens i havet og bærekraftig blå utvikling" kartlegger status for sameksistens blant havnæringene, presenterer realistiske framtidsscenarier, og gir råd om hvordan bedre sameksistens og synergier kan oppnås. Gjennom prosjektet vurderes også hvordan en felles forståelse av bærekraftsbegrepet kan støtte opp om vellykket sameksistens.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Menon Economics og SINTEF Ocean, som i løpet av et år skal levere tre rapporter. Når rapportene er fullført vil du finne dem på denne siden.