Lenker

Plast blir et problem først og fremst når det er på avveie – og det er et problem vi kan unngå. Derfor har vi tatt initiativ til å etablere prosjektet «Trygt i havn – fra plastavfall til ressurs».

Grunntanken er å redusere plastavfallet fra fiskeri- og oppdrettsnæringen. En nøkkelfunksjon for å få til dette er å etablere gode mottaksapparat for plastsøppel i havnene. Neste ledd i kjeden er avfallsselskapene. Her er målet er å øke andelen plastavfall som kan gjenbrukes. I den økonomiske sirkelen har produsenter og leverandører en stadig viktigere og toneangivende rolle. Mange av produktene som leveres til fiskeri- og oppdrettsnæringen er umulig å gjenbruke eller har lav bestandighet. Andre og bedre produkter vil bidra til å øke gjenvinningsgraden og gi muligheter for at det kan bli god økonomi av å redusere mengden av plast fra egen aktivitet, altså «fra avfall til ressurs».

Prosjektet er finansiert gjennom en samarbeidsavtale med REV Ocean. Avtalen innebærer en årlig overføring fra REV Ocean til Senter for hav og Arktis på 1,5 millioner kroner over fire år.

Vi er fortsatt i en oppstartsfase, følg med her for mer informasjon eller ta kontakt med vår plastekspert, Anne Katrine Normann.