Lenker

Plast blir et problem først og fremst når det er på avveie – og det er et problem vi kan unngå. Derfor har vi tatt initiativ til å etablere prosjektet «Trygt i havn – fra plastavfall til ressurs».

Trygt i havn-prosjektet skal være et lokalt bidrag til ovennevnte tiltak, og har fordelen av mye ekspertise og mange gode krefter i sving. Vi har vært i kontakt med flere av dere om muligheter for delprosjekter / pilotprosjekter. Noen prosjekter er under utarbeiding. 

Vi erfarer at det i Tromsø er behov for å få samlet inn mest mulig av den plasten som finnes, for eksempel i utrangerte redskaper, og helst før de havner i sjøen. Det gir mulighet til bedre oversikt over hvor mye plast som finnes, og det støtter opp om behovet for å fremskaffe enda mer kunnskap om hvordan plasten bedre kan sorteres, rengjøres og brukes om igjen, og dermed bli en ressurs heller enn et problem.

Avfallsselskapene i Nord-Norge har innovasjon høyt på agendaen. Senter for hav og Arktis samarbeider med fire nordnorske avfallsselskaper om prosjekt «Opp fra deponiet», der avfallsselskapene skal lære av hverandres «best practices» for å styrke innovasjonsarbeidet for å gjøre gammel og forurenset plast til en verdifull ressurs. Målet er å gi nytt liv til de tonnevis av utrangerte fiskeri- og havbruksredskaper som finnes på avfallsdeponier langs kysten, og få slutt på at utrangerte fiskeri- og havbruksredskaper havner på avfallsdeponier, men heller får en bruksverdi i lokale sirkulæreøkonomiske kretsløp. Helt i tråd med nasjonale og internasjonale føringer.

Senter for hav og Arktis har vært på rundreise og besøkt flere fiskerihavner i Tromsø kommune, og har fått god innsikt i hva som gjøres med fiskerinæringas plastavfall, utrangerte redskaper og annet avfall rundt om i havnene. Det er tydelige behov for bedre avfallsordninger, og behovet varierer fra havn til havn. Det finnes noen få gode eksempler på små fiskerihavner rundt om i Norges som har fått det til, og der fiskerne er strålende fornøyde med avfallsinfrastrukturen. Vi vil lære av dem. Vi har hatt møter med Tromsø kommune og Remiks for å få på plass bedre og skreddersydde løsninger i tromsøhavnene, i tråd med nasjonale reguleringer. Vi jobber videre med å få på plass disse løsningene, i samarbeid med organisasjonenes fagfolk.