Et Tromsø-basert pilotprosjekt ønsker å iverksette systemer og rutiner for å unngå at plast fra fiskeri- og oppdrettsnæringene havner i havet.

– Plast blir et problem først og fremst når den er på avveie, og det er et problem vi kan unngå. Derfor har vi tatt initiativ til å etablere prosjektet «Trygt i havn – fra plastavfall til ressurs».

Det sier prosjektleder ved Senter for hav og Arktis, Anne Katrine Normann.

Sammen med lokale redskaps- og plastprodusenter, fiskeri- og oppdrettsnæringene, offentlige myndigheter, havneansvarlige og avfallshåndteringsselskap, er målet å føre plasten trygt i havn, og sørge for at en større andel gjenvinnes.

– I nord stammer mye av plasten fra fiskeri- og oppdrettsnæringene. Vi vet at mye tapes ved uhell, men en mindre andel blir dessverre, av forskjellige årsaker, fortsatt kastet på havet, sier Normann.

For å bøte på problemet, skal prosjektet tilrettelegge for storskala mottaksapparat for plastsøppel i havnene. Prosjektet skal også jobbe for at brukt plast i større grad anses som en økonomisk ressurs, i stedet for søppel. Stadig flere næringsaktører har fått øynene opp for mulighetene dette innebærer, men fortsatt gjenstår kunnskap, så vel som økonomiske og praktiske løsninger.

– Vi ønsker innsikt i og praktiske løsninger for prosesser og systemer for innlevering av havplast, viderebehandling av forskjellige typer oppsamlet brukt plast, og hvordan plast kan gjenbrukes, resirkuleres og inngå som innsatsfaktorer til nye næringsredskaper, eller i helt nye produkter, forklarer Normann.

Gjennom prosjektet, som offisielt startet 3. september, er det nå dannet en arbeidsgruppe som skal sette ambisjonene ut i livet.

Direktør ved Senter for hav og Arktis, Jan-Gunnar Winther, er begeistret for engasjementet som prosjektideen har skapt i Tromsø.

– Våre samarbeidspartnere er oppriktig bekymret over plastproblemet og er svært ivrige og positive til å være en del av løsningen. Mye av plasten som dukker opp langs strendene i nord stammer fra egen næringsvirksomhet, og de ser betydningen av at vi i Tromsø setter et godt eksempel ved å rydde opp i «vår egen bakgård», sier Winther.

Senter for hav og Arktis’ satsning på marin plastforsøpling finansieres av REV Ocean. Prosjektet Trygt i havn har i tillegg fått oppstartmidler fra Sparebank1 Nord-Norges Samfunnsløftet.