Innsamlingsaksjonen arrangeres gjennom plastprosjektet Trygt i havn og har så langt samlet inn 40.000 kr.

– TV-aksjonen er helt i tråd med det vi jobber for i Trygt i havn. Derfor synes jeg det er flott at prosjektpartnerne slår seg sammen og gir et bidrag til TV-aksjonen under felles paraply. Slik kan vi markere at Trygt i havn mener alvor med å redusere plast i havet, og at vi ser sammenhengen mellom det lokale og internasjonale. Plastsøppelet kjenner ingen grenser, sier Anne Katrine Normann som er prosjektleder og ansatt ved Senter for hav og Arktis.

Innsamlingsaksjonen pågår frem til 1. desember, og blant bidragsyterne er Senter for hav og Arktis sammen med Tromsø kommune, Perpetuum avfallshåndtering og redskapsprodusenten Vonin Refa.

Det Tromsø-baserte pilotprosjektet Trygt i havn så dagens lys i september 2020. Målet er å iverksette systemer og rutiner for å unngå at plast fra fiskeri- og oppdrettsnæringene havner i havet og blir værende der. Prosjektet jobber for at plasten i stedet skal leve videre i et ressurskretsløp etter første gangs bruk, og bli resirkulert og gjenbrukt så lenge det er praktisk mulig. For å nå målet er det avgjørende at hele plastens verdikjede er med på laget.

­– Vi har med oss aktører fra redskapsprodusenter, plastleverandører, fiskeri og havbruk, avfallsselskaper, havner, lokale myndigheter og andre som jobber med miljø og sikkerhet. Sammen ønsker vi å skape løsninger for innlevering og viderebehandling av plast, sier Normann.

Årets TV-aksjon retter innsatsen mot å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker i asiatiske utviklingsland, slik at plasten ikke havner i havet. I likhet med TV-aksjonen jobber også Trygt i havn-prosjektet med forebyggende tiltak for å forhindre plastforurensing – med søkelys på det lokale nivået. Meste parten av plastforurensingen i nord stammer nemlig fra fiskeri- og oppdrettsnæringene, og en medvirkende årsak er mangelfull infrastruktur for avfallshåndtering i norske havnemottak.

– Nye undersøkelser viser at befolkningen har en generell oppfatning om at plastsøppelet i våre farvann kommer langveisfra, for eksempel fra Asia. Det er riktig at vi finner mye langtransportert søppel, men langt det meste kommer fra fartøyer i egne farvann, både norske fartøyer, og andre nasjonaliteters fartøyer som fisker i norske farvann. Derfor er det viktig at vi bidrar både til å redusere plastforurensning på globalt nivå, og samtidig sørger for å stoppe tilførselen fra våre egne hav, forklarer Normann.

I anledning TV-aksjonen har også Senter for hav og Arktis lansert første episode av podkasten Kystpuls. Der snakker gjestene Karoline Andaur i WWF, Rolf-Ørjan Høgset i In the Same Boat og Marius Storli i North Agency om en mer ukjent side ved plastproblemet. Podkasten finner du her: https://pod.space/kystpuls