Kystpulsrapporten 2019

Last ned rapporten

Lenker

Hvilke utfordringer møter folk i norske kystsamfunn og havnæringer? Hva er mulighetene, og hvordan ser framtiden ut?

I håp om å finne svar, tar vi pulsen på byer og tettsteder langs norskekysten, og menneskene som bor der. Med konseptet Kystpuls reiser vi fra Longyearbyen i nord til Kristiansand i sør. På hvert stopp arrangerer vi debatter om bærekraftig blå økonomi.

Hvorfor? Norge er en ambisiøs havnasjon med mål om størst mulig samlet verdiskaping og sysselsetting i havnæringene. Gjennom Kystpuls ønsker vi å samle nasjonale og lokale representanter fra næringslivet, myndigheter, utdanningsinstitusjoner og skoleverket. Sammen skal vi diskutere hvordan Norge kan leve av et sunt hav, høste bærekraftig, skape arbeidsplasser og lykkes med omstilling. Innspillene legger grunnlag for en rapport vi vil lansere i 2020.

– Vi ses langs kysten!