I hele 2019 reiser Senter for hav og Arktis norskekysten på langs, fra Longyearbyen i nord til Kristiansand i sør.

Målet er å skape den nære samtalen om hvordan vi skal leve av havet – nå og i framtiden. Norgesturneen «Kystpuls» er stedet hvor oppdretteren snakker med fiskeren, forvalteren snakker med næringslivet, og miljøverneren snakker med storindustrien.

Til nå har konseptet skapt havdebatt langs Nord-Norges kyst. I høst braker det løs i den sørlige delen av landet vårt, når Kystpuls besøker Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo.

– Norge er en ambisiøs havnasjon og store verdier skapes langs kysten vår hver dag. Vi har hatt en rivende utvikling hvor petroleumsnæring og fiskeri har gitt fenomenal inntekt og velstand. Det samme gjelder oppdrettslaksen, og nå er vi i ferd med å utvikle nye næringer og teknologi. Samtidig står vi overfor utfordringer og vi ser at dette gir seg uttrykk i debatter om blant annet bærekraft, konkurransekraft, klimabrøl og oljeskam, sier Ida Folkestad Soltvedt, rådgiver ved Senter for hav og Arktis.

– Skal vi finne løsninger og fylle nasjonal havpolitikk med innhold, må vi lytte til de som skaper verdiene, og til lokalsamfunnene de er del av. Hvordan fortelles norske industrieventyr fra kaikanten? Hvilke flaksehalser møter den nyetablerte gründeren? Kan ny havteknologi gi økt verdiskaping i møte med et grønt skifte? Dette håper vi å få svar på gjennom Kystpuls, sier senterets rådgiver Therese Rist.

Gjennom den landsdekkende turneen Kystpuls samler Senter for hav og Arktis ulike interesser som næringsliv, myndigheter, akademikere, miljøforkjempere, studenter og skoleelever til debatt. I høst skal de få snakke hav med blant andre klima- og miljøminister Ola Elvestuen og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. Arrangementene er gratis og åpne for alle.

Oversikt over kommende Kystpuls-arrangementer

Dato

Sted

Tema

15.10.

Trondheim

Havteknologi – nøkkelen til suksess?

16.10.

Ålesund

Fiskerinasjonen Norge

05.11.

Bergen

Kunnskap for framtidens havforvaltning

06.11.

Stavanger

Innovasjon for blå vekst

19.11.

Kristiansand

Framtidens energimiks fra havrommet

20.11.

Oslo

Finansiering av framtidens havinnovasjon

Om Kystpuls

  • Kystpuls er et konsept utviklet av Senter for hav og Arktis for å formidle kunnskap og problemstillinger knyttet til havet.
  • Konseptet byr på en unik og inkluderende arena, hvor publikum så vel som paneldeltakere oppfordres til å dele sine refleksjoner og meninger.
  • De ulike perspektivene på utfordringer og muligheter samles i en rapport som utgis tidlig i 2020.