Prosjektplan

Last ned

Lenker

– Prosjektet samler store og små aktører som sammen skal bli klokere på hvordan vi skal bruke og bevare havet i et evighetsperspektiv. Det er viktig for oss å få med et mangfold av stemmer, og at alle havnæringene er representerte, sier prosjektleder Therese Rist ved Senter for hav og Arktis.

Se lanseringsmøtet nederst på siden. 

Senter for hav og Arktis vil hjelpe havnæringene med å navigere i bærekraftsbegrepet. Nå lanserer vi «Sjøkart for bærekraft», et prosjekt som skal munne ut i en praktisk veileder for bærekraftige havnæringer – laget av havnæringene selv. 

Bakgrunnen for denne satsningen består av en sprikende forståelse av begrepet "bærekraft". 

En kartlegging fra 2020 viser at de fleste næringsaktører er opptatte av bærekraft. Likevel har de ulik forståelse av hva begrepet egentlig betyr. De prioriterer forskjellige områder innen bærekraft, og tilnærmer seg konseptet på ulike måter. For noen handler bærekraft om global solidaritet, mens for andre dreier det seg først og fremst om lokale forhold. Aktørene selv etterlyser felles «kjøreregler».

En konkret løsning kan være at havnæringene setter seg ned rundt samme bord og blir enige om spilleregler for bærekraftige hav. Det foreslås i en rapport med løsningsforslag for bedre sameksistens senteret publiserte i fjor høst. 

– En slik veileder kan gjøre det enklere for næringer og enkeltaktører å operasjonalisere bærekraft, samtidig som det styrker tilliten og dialogen mellom dem, sier Rist.

Vil din virksomhet delta i prosjektet? Meld interesse her!

Senter for hav og Arktis vil være sekretariat og legge til rette for prosessen. 

Se opptak av lanseringsmøtet her: