Senter for hav og Arktis vil hjelpe havnæringene med å navigere i bærekraftsbegrepet. Nå lanserer de «Sjøkart for bærekraft».

Det skal munne ut i en praktisk veileder for bærekraftige havnæringer – laget av havnæringene selv. De søker derfor bedrifter og andre som vil bidra med sine perspektiver.

– Vi søker aktører, store som små, som sammen skal bli litt klokere på hvordan vi skal bruke og bevare havet i et evighetsperspektiv. Det er viktig for oss å få med et mangfold av stemmer, og at alle havnæringene er representerte, sier prosjektleder Therese Rist ved Senter for hav og Arktis.

Senter for hav og Arktis vil være sekretariat og legge til rette for prosessen. Prosjektet blir sjøsatt i et webinar 1. juni.

Sprikende forståelse av bærekraft

En kartlegging fra 2020 viser at de fleste næringsaktører er opptatte av bærekraft. Likevel har de ulik forståelse av hva begrepet egentlig betyr. De prioriterer forskjellige områder innen bærekraft, og tilnærmer seg konseptet på ulike måter. For noen handler bærekraft om global solidaritet, mens for andre dreier det seg først og fremst om lokale forhold. Aktørene selv etterlyser felles «kjøreregler».

En konkret løsning kan være at havnæringene setter seg ned rundt samme bord og blir enige om spilleregler for bærekraftige hav. Det foreslås i en rapport med løsningsforslag for bedre sameksistens, økt verdiskapning og mer bærekraft, som Senter for hav og Arktis utga i fjor.

– En slik veileder kan gjøre det enklere for næringer og enkeltaktører å operasjonalisere bærekraft, samtidig som det styrker tilliten og dialogen mellom dem, sier Rist.

Inspirasjon til videre innsats

I webinaret 1. juni vil de rekruttere deltakere til prosjektet og markere oppstarten for arbeidet. Samtidig ønsker de å belyse problemstillingen og inspirere aktørene. LO og NHO vil holde innlegg, mens en rekke norske havnæringsaktører skal dele sine tanker om bærekraft. Arrangementet er åpent for alle.

PROGRAM FOR OPPSTARTSARRANGEMENT 1. JUNI KL. 09.00-10.30

 • Velkommen v/Jan-Gunnar Winther, Senter for hav og Arktis
 • Introduksjon til prosjektet v/ Therese Rist, Senter for hav og Arktis
 • FNs bærekraftsmål – hva betyr de for din bedrift? v/ Yusuf Nebi Bastas, NHO
 • Systematisk bærekraftsarbeid i din bedrift: Hvordan komme i gang? v/ Anne-Beth Skrede, LO
 • Tanker om bærekraft fra ulike havnæringer:
  • Fiskeri v/Otto Gregussen, Norges Fiskarlag
  • Energi v/ Toril Røe Utvik, Equinor
  • Havbruk v/ Kristina Furnes, Grieg Seafood
  • Shipping v/ Harald Solberg, Norges Rederiforbund
  • Reiseliv v/ Mona Saab, NHO Reiseliv
  • Finans v/ Liv B. Ulriksen, SpareBank 1 Nord-Norge
  • Akademia v/ Siri Granum Carson, NTNU
 • Avrunding med spørsmål/svar og åpen invitasjon til å delta i arbeidet

Pressen er velkommen til å omtale og/eller delta under arrangementet. Meld deg på her.

For kommentarer kontakt direktør Jan-Gunnar Winther (907 84 874 / winther@havarktis.no) eller prosjektleder Therese Rist (976 36 414 / therese.rist@havarktis.no) ved Senter for hav og Arktis.