Direktør Jan-Gunnar Winther og adm. direktør i REV Ocean, Nina Jensen, har akkurat signert en avtale for å bekjempe plastforurensning i Arktis. Foto: Therese Rist

– Samarbeidet er svært positivt for Senter for hav og Arktis, både fordi vi leverer på vårt oppdrag om å utløse offentlig-privat partnerskap, og samtidig styrker ressursgrunnlaget i en oppstartsfase.

Det sier direktør Jan-Gunnar Winther, som 27. februar signerte samarbeidsavtale med REV Ocean i Tromsø. Gjennom avtalen skal partene utvikle løsninger knyttet til plastforsøpling i arktiske havområder. Avtalen innebærer også en årlig overføring fra REV Ocean til senteret på 1,5 millioner kroner over fire år.

–Senter for hav og Arktis vil bruke dette bidraget til å ansette en egen ekspert på plastforsøpling av havet. Den nye stillingen opprettes i Tromsø, og skal fremme en kunnskapsbasert og løsningsorientert debatt om tematikken, sier Winther.

Det er administrerende direktør i REV Ocean, Nina Jensen, fornøyd med.

–Mengden plastavfall øker raskt i den engang så uberørte naturen i Arktis. REV Oceans ambisjon er å jobbe sammen med partnere og i felleskap øke kunnskap og finne løsninger på denne store utfordringen. Vi er derfor veldig glade for å etablere samarbeid med Senter for hav og Arktis for å forbedre forholdene i Arktis, sier Jensen.

Som del av avtalen skal Senter for hav og Arktis i tillegg utvikle et konsept, hvor det nye forskningsskipet REV benyttes som plattform for nettverksbygging, formidling og studiereiser.

–Å kommunisere muligheter og utfordringer til beslutningstakere mens de er i det rette element ser vi på som et svært effektivt virkemiddel. Dette vil bli en viktig formidlingsarena i tråd med vårt mandat, og vi gleder oss til å formidle ny kunnskap om havet, på havet, sier Winther.