Senter for hav og Arktis ved UiT Norges arktiske universitet ønsker velkommen til lansering av policy brief for marine næringsparker. Notatet inneholder syv anbefalinger for å styrke norsk bærekraft og konkurransekraft gjennom marin samlokalisering.

❗️Hvorfor er dette viktig?

Bakgrunnen er Norges ambisiøse bevaringsmål til havs. Naturen skal være i sentrum for all arealplanlegging, der det politiske målet om å sikre maksimal verdiskaping innen bærekraftige rammer er toneangivende. Blant annet skal Norge produsere mer fornybar energi og høste mer proteiner fra havet, samtidig med andre arealkrevende aktiviteter. Da kan marine næringsparker være en god måte å organisere aktiviteter, med klima- og naturpositivitet som rettesnor.

🗓️ Hvordan kan du delta?


Arrangementet er åpent for alle interesserte.
Meld deg på her ➡️ https://lnkd.in/daPCb5Mw.

💼 Hvem står bak notatet?


Dette notatet er resultatet av samarbeidet mellom en imponerende gruppe forfattere og samarbeidspartnere. De inkluderer Sigri Stokke Nilsen og Jan-Gunnar Winther (Senter for hav og Arktis), Anne Marit Glette Hansen (Equinor), Fredrik Myhre (WWF Verdens naturfond), Harald Solberg (Norwegian Shipowners'​ Association (Norges Rederiforbund), Heidi Meland (Norwegian Seaweed Association), Inger Johnsen (Troms Kraft), Ingrid Lomelde (Mainstream Renewable Power), Maria Pettersvik Arvnes (Norges Fiskarlag), Nina Jensen (REV Ocean), Ole Fretheim (Sjømat Norge).

Les mer om prosjektet her.