Prosjektet, som ble innvilget midler 16. desember, skal gi innspill til forebyggende tiltak mot marin plastforsøpling i Arktis.

Målet er å bidra til politikkutforming i Norge og i Arktisk råd, blant annet ved å undersøke hvilke juridiske og politiske tiltak som har fungert i Nordøst-Atlanteren og i det nordvestlige Stillehavet.

Anne Katrine Normann ved Senter for hav og Arktis skal lede prosjektet. Hun er begeistret over de gode nyhetene fra Forskningsrådet.

– Med dette prosjektet kan vi gjøre en forskjell for å reversere et av vår tids største miljøproblemer, marin plastforsøpling. I samarbeid med norske, russiske, koreanske, kinesiske og japanske institusjoner skal vi forske på og dra god lærdom fra konvensjoner og avtaler i andre regioner. Ikke minst er det viktig å få innblikk i hva som ikke fungerer. Vi vil bidra med forskningsbasert kunnskap inn i arbeidet som pågår i vår region for å lage effektive reguleringsmekanismer mot havforsøplingen, sier Normann.

Prosjektet, som har fått navnet «Governance of Marine Plastic Litter in the Arctic (GOMPLAR)», går over en periode på fire år. Med på laget er en rekke nasjonale og internasjonale eksperter (se full liste nederst i pressemeldingen).

– Marin plastforsøpling kjenner ingen grenser og er et komplekst forurensningsproblem. For å kunne ha mulighet til å løse det, må vi trekke på internasjonal ekspertise, som alle er svært bekymret for og opptatt av å bidra til å berge de livsviktige havene. Prosjektet starter opp først i juli 2021, men prosjektdeltakerne vil bruke tiden frem til prosjektoppstart til å bli enda bedre kjent med hverandre, sier Normann.

Hun leder også plastsatsingen «Trygt i havn» ved Senter for hav og Arktis. «Trygt i havn» er et pilotprosjekt, hvor aktører fra hele plastverdikjeden samarbeider om mottak og resirkulering av plastsøppel fra fiskeri- og oppdrettsnæringene i Tromsø.

Følgende partnere deltar i prosjektet «Governance of Marine Plastic Litter in the Arctic (GOMPLAR)»: NORCE, Sintef Ocean, Sintef Industri, Akvaplan-niva, Kola Science Center og Korea Maritime Institute. I tillegg vil eksperter fra Kina og Japan bidra inn i prosjektet.

Vil du høre mer om havplast og andre spennende havtemaer? Lytt til vår podkast Kystpuls!