Anne Husebekk er ny leder for Senter for Hav og Arktis, med virkning fra torsdag 12. oktober 2023. Hun fungerer i en overgangsperiode mens tidligere direktør, Jan-Gunnar Winther, er i permisjon frem til august 2025.

Anne Husebekk påtar seg rollen i en kapasitet på 50 prosent, og fortsetter i 50% stilling ved Det helsevitenskapelige fakultetet. Hennes tidligere rolle som rektor ved UiT Norges arktiske universitet og leder for styringsgruppen for Senter for Hav og Arktis, gir henne solid innsikt i senterets mandat og arbeidsområder.

Senter for hav og Arktis ble opprettet i 2018 for å sammenstille, analysere og formidle kunnskap om blå økonomi i nord. I 2022 ble senteret del av UiT Norges arktiske universitet, underlagt Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

Blant senterets aktiviteter finner man blant annet lansering av en policy brief 31.oktober. Her vil fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran motta politiske anbefalinger om hvordan Norge kan tilrettelegge for marine næringsparker. Senteret er også ansvarlige for gjennomføringen av den nasjonale havkonferansen «Blått kompass» og «GOMPLAR – Governance of Marine Plastic Litter in the Arctic».

– Det er en ærefull oppgave å påta seg ledelsen av Senter for Hav og Arktis. Gjennom min erfaring som tidligere styreleder, er jeg kjent med senterets arbeid, de dyktige medarbeiderne og, ikke minst, det viktige mandatet det har fått av regjeringen. Senteret spiller en avgjørende rolle i å fremme økt verdiskaping og bærekraftig utvikling av havnæringene. Jeg gleder meg til å ta fatt på de utfordringene og mulighetene dette byr på, sier Anne Husebekk.

– Anne Husebekk er dyktig, og hennes engasjement vil være et stort bidrag til å opprettholde senterets forpliktelse. Vi har stor tiltro til Anne og mener denne ansettelsen er helt i tråd med senterets målsettinger, sier Jørgen Berge, dekan for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

Senter for hav og Arktis finansieres med 6 millioner kroner fra Nærings- og fiskeridepartementet over statsbudsjettet.