Vi mener

21.01.2021

Digitale løsninger styrker havnæringene

19.01.2021

Marine næringsparker kan gi økt verdiskapning og mindre konflikt

19.01.2021

– Er det behov for mer koordinert forvaltning av kystsonen?

19.12.2020

Havnæringene kan komme styrket ut av koronakrisen

02.12.2020

One shared ocean – how do we manage?