Policy Brief om marine næringsparker

Last ned notat

Senter for hav og Arktis ved UiT Norges arktiske universitet overleverer tirsdag 31. oktober en Policy Brief om marine næringsparker til Fiskeri- og havminister, Cecilie Myrseth.

Notatet inneholder syv anbefalinger for å styrke norsk bærekraft og konkurransekraft gjennom flerbruk og samlokalisering til havs. 

SE POLICY ANBEFALINGENE HER.

Følg sendingen direkte her: 

Bakgrunnen for arbeidet er Norges ambisiøse bevaringsmål til havs. Naturen skal være i sentrum for all arealplanlegging, der det politiske målet om å sikre maksimal verdiskaping innen bærekraftige rammer er toneangivende. Blant annet skal Norge produsere mer fornybar energi og høste mer proteiner fra havet, samtidig med andre arealkrevende aktiviteter. Da kan marine næringsparker være en god måte å organisere aktiviteter, med klima- og naturpositivitet som rettesnor.

Forfattere:  

  • Sigri Stokke Nilsen og Jan-Gunnar Winther (Senter for hav og Arktis)
  • Anne Marit Glette Hansen (Equinor)
  • Fredrik Myhre (WWF Verdens naturfond)
  • Harald Solberg (Norges Rederiforbund)
  • Heidi Meland (Norwegian Seaweed Association)
  • Inger Johnsen (Troms Kraft)
  • Ingrid Lomelde (Mainstream Renewable Power)
  • Maria Pettersvik Arvnes (Norges Fiskarlag)
  • Nina Jensen (REV Ocean)
  • Ole Fretheim (Sjømat Norge).

Les mer om prosjektet marine næringsparker her:
havarktis.no/marine-næringsparker