Last ned statusrapport

Sustainable Blue Economy in the Norwegian Arctic - Part 1 Status

Last ned framtidsstudie

Sustainable Blue Economy in the Norwegian Arctic - Part 2 Foresight

Hva er tilstanden til havnæringen i nord, og hvordan ser framtiden ut?

Havets ressurser byr på enorme muligheter for vekst og velstand, men krever en kunnskapsbasert, helhetlig tilnærming om vi skal nyte godt av dem på sikt. I dette prosjektet kartlegger vi status for Nord-Norges havnæringer målt opp mot FNs bærekraftsmål, og vurderer muligheter og utfordringer for framtidig verdiskaping.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med DNV GL, som har utarbeidet to rapporter på oppdrag fra Senter for hav og Arktis.

Første rapport ble overrakt statsministeren 3. april 2019. Den andre ble lansert 17. juni 2019, med næringsministeren tilstede. Begge rapporter kan lastes ned fra høyremargen. Prosjektet er nå ferdigstilt.