Lenker

Vi samler faglige innspill til Erna Solbergs internasjonale høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi.

Senter for hav og Arktis leder en gruppe bestående av representanter fra norsk universitets- og høyskolesektor, og koordinerer og viderefører deres faglige innspill til havpanelets ekspertgruppe. Ekspertgruppens oppgave er å utforme en vitenskapelig basert rapport, med fokus på å utvikle en bærekraftig global havøkononi.

Havpanelet er et initiativ fra Erna Solberg og ble opprettet i 2018. Formålet er å skape internasjonal forståelse for bærekraftig bruk av havet, og å bidra til at vi sammen når FNs bærekraftsmål. Panelet består av 14 regjeringssjefer, og ledes av Solberg og Palaus president Thomas Esang Remengesau Jr. Vidar Helgesen er utpekt som norsk spesialrepresentant, og er ansvarlig for Norges oppfølging av arbeidet.

Panelet avslutter arbeidet i 2020 og lanserer samtidig sin rapport og sine anbefalinger.