Foto: Naja Bertolt Jensen /Unsplash.

Lenker

Prosjektet GOMPLAR skal sammenligne kunnskapsgrunnlaget mellom to havområder som er svært utsatt for marin forsøpling: Det nordøstlige Atlanterhavet og det nordvestlige Stillehavet.

Målet er å bidra til politikkutforming i Norge og i Arktisk råd, blant annet ved å undersøke hvilke juridiske og politiske tiltak som har fungert i Nordøst-Atlanteren og i det nordvestlige Stillehavet.

Anne Katrine Normann ved Senter for hav og Arktis skal lede prosjektet. Hun er begeistret over de gode nyhetene fra Forskningsrådet.

– Med dette prosjektet kan vi gjøre en forskjell for å reversere et av vår tids største miljøproblemer, marin plastforsøpling. I samarbeid med norske, russiske, koreanske, kinesiske og japanske institusjoner skal vi forske på og dra god lærdom fra konvensjoner og avtaler i andre regioner. Ikke minst er det viktig å få innblikk i hva som ikke fungerer. Vi vil bidra med forskningsbasert kunnskap inn i arbeidet som pågår i vår region for å lage effektive reguleringsmekanismer mot havforsøplingen, sier Normann.

Prosjektet, som har fått navnet «Governance of Marine Plastic Litter in the Arctic (GOMPLAR)», går over en periode på fire år. 

– Marin plastforsøpling kjenner ingen grenser og er et komplekst forurensningsproblem. For å kunne ha mulighet til å løse det, må vi trekke på internasjonal ekspertise, som alle er svært bekymret for og opptatt av å bidra til å berge de livsviktige havene. Prosjektet starter opp først i juli 2021, men prosjektdeltakerne vil bruke tiden frem til prosjektoppstart til å bli enda bedre kjent med hverandre, sier Normann.

Følgende partnere deltar i prosjektet «Governance of Marine Plastic Litter in the Arctic (GOMPLAR)»: NORCE, Sintef Ocean, Akvaplan-niva, Kola Science Center, Hokkaido University, Shanghai Ocean Universityog Korea Maritime Institute.