Prosjektplan

Last ned

Lenker

Vi tilpasser kunnskapen fra havpanelet til en norsk virkelighet.


Rapporten ble lansert på verdens havdag 8. juni 2021. Se sendingen her: 


Siden 2018 har Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi, ledet av statsminister Erna Solberg, arbeidet med en handlingsplan for verdens hav. I desember 2020 la havpanelet frem sine hovedkonklusjoner og anbefalinger, basert på 16 studier skrevet av en rekke internasjonale eksperter og institusjoner, inkludert Senter for hav og Arktis. Dette kunnskapsgrunnlaget vil vi nå følge opp på norsk side gjennom prosjektet «Blått kompass».

Les rapporten her. 

«Blått kompass» skal vurdere hva de 16 studiene, spesielt deres anbefalinger, betyr i en norsk kontekst. Sluttproduktet er en rapport med kommentarer som beskriver deres relevans for utvikling av bærekraftige havnæringer i Norge, rettet mot både forvaltning og næringsliv.

Prosjektets hovedmål:

  •  Tilgjengeliggjøre havpanelets arbeid for et norsk publikum, og bidra til at norske myndigheter og norsk næringsliv kan nyttiggjøre seg av havpanelets faglige arbeid
  • Samle norske kunnskapsmiljøer for å vurdere hvordan studiene sammenfaller med norske strategier og prioriteringer
  • Etablere et kunnskapsgrunnlag for norske havpolitiske prioriteringer
  • Bidra i Norges arbeid for bærekraftsmålene