– Jeg tror det er enklere å starte en debatt om oljeskam enn om hvilke klimatiltak vi som samfunn trenger.

Det sier psykolog Sidsel Fjelltun, som sammen med oljearbeider Eirik Birkeland og UiS-rektor Klaus Mohn er gjest i podkasten Kystpuls. Der diskuterer de skammens rolle i klimadebatten.

– Å skyte spurv med kanoner

I 2019 fikk klimakampen for alvor fotfeste i det norske folk. Samme år gjorde også skambegrepet sin inntreden i det offentlige ordskiftet, i form av flyskam, kjøttskam og oljeskam. Men bidrar egentlig skammen til å endre adferden vår?

– Jeg tenker at skam er litt som å skyte en spurv med kanoner, for den kan bli veldig overveldende. Mange har nok opplevd en litt lammende klimaskam. Men å kjenne på en voldsom fortvilelse er ikke hensiktsmessig fordi det blir vanskelig å finne utveier, forklarer psykolog Sidsel Fjelltun.

Samtidig, sier hun, kan skam ha en konstruktiv effekt.

– Som en kollektiv følelse tenker jeg at skam kan ha litt potensial ved at vi skammer oss over hvordan vi har oppført oss, og at vi vil gjøre en endring. Men jeg har ikke tro på den varianten hvor vi plasserer ansvar på enkeltindivider som for eksempel oljearbeideren.

Fjelltun advarer mot at skamdebatten kan stjele oppmerksomhet fra de spørsmålene som virkelig er viktige.

– Skamdebatten tas lett opp i media. Det er en problemstilling mange kan kjenne på og som det er lett å skrive historier om. Jeg tror det er enklere å starte en debatt om oljeskam enn om hvilke tiltak vi som samfunn trenger – det synes alle er mer ubehagelig å snakke om, utdyper Fjelltun.

Frustrert oljearbeider

Også oljearbeider og leder av Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland, har vært frustrert over klima- og skamdebatten som har herjet i mediene.

– Vi som jobber i bransjen opplever ofte at det er veldig svart-hvitt det som kommer frem i debattene. Norske regjeringer og Stortinget legger til rette for konsesjonsrunder og ønsker at oljebransjen skal fortsette å levere inntekter til det norske samfunn. Likevel høres det ut som en uforholdsmessig stor andel av de som kommer til ordet er imot oljeproduksjon i Norge, sier han.

Birkeland mener at vi først og fremst må jobbe politisk for å ta verden i den retningen vi ønsker.

– Jeg jobber i en industri som leverer et produkt som verden etterspør. Jeg føler ikke at jeg har noe mer moralsk ansvar for forbruk av olje og gass enn hvem som helst andre som lever i den vestlige velstående delen av verden.

Må endre samfunnsstrukturene

Rektor ved Universitet i Stavanger, Klaus Mohn, er enig i at vi ikke kan plassere skam på enkeltindivider i oljenæringen.

– Generelt har jeg vært skeptisk til bruken av ordet «skam» i klimadebatten. Men i den grad en skal bruke et slikt begrep, hører det ikke hjemme på individnivå. Da må den heller plasseres på samfunnsstrukturer og kanskje på politikernes panne i utformingen av politikk og rammevilkår for oljenæringen.

Mohn mener at utvinning av olje og gass må reduseres hvis vi skal løse klimautfordringen. Han synes politikerne har vært spesielt ettergivende overfor næringen under koronakrisen.

– Mitt hovedsynspunkt er at rammevilkårene for olje- og gassnæringen burde ligge i ro. Olje- og gassnæringen har hatt gode rammevilkår og har ikke klaget over dem når prisene har vært høye. At en nå skal begynne å rokke ved skattemessige vilkår fordi oljeprisen er lav og vi rammes av et globalt tilbakeslag, det forstår jeg ikke helt. Der synes jeg politikerne var ettergivende da de ga næringen skattelette i møte med koronakrisen.

Podkasten Kystpuls

Kystpuls er produsert i samarbeid med Både Og, og er et formidlingstiltak fra Senter for hav og Arktis. Rådgiver Ida Folkestad Soltvedt har ledet prosjektet og er programleder.

– Skam har preget klimadebatten, og derfor bestemte vi oss for å utforske dette fenomenet nærmere. Hva gjør skammen med oss, og hva gjør den med det offentlige ordskiftet? Konklusjonen er kanskje at litt kollektiv skam kan være nyttig, men at det er bekymringsverdig hvis skammen tar oppmerksomheten fra klimadebatten for øvrig, sier Soltvedt.

Podkasten er tilgjengelig her: https://pod.space/kystpuls/olj...