Lansering av framtidsstudie om bærekraftig blå økonomi i nord. Direktør Jan-Gunnar Winther med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Therese Rist

Last ned framtidsstudie

Sustainable Blue Economy in the Norwegian Arctic - Part 2 Foresight

Hvordan ser framtidens havnæringer ut? Hvilke veivalg bør havnasjonen Norge gjøre for å sikre bærekraftig verdiskapning fra vår blå åker?

Vi ser på mulige scenarier for havnæringene i 2030 og 2050, og presenterer muligheter for blågrønn vekst. Framtidsstudien foreslår blant annet følgende steg for å oppnå en bærekraftig blå økonomi:

 • Havner og maritime tjenester i nord bør tilpasses den nordlige sjørute.
 • Nord-Norge bør være i front internasjonalt på havrelatert høyere utdanning, og på den måten også tiltrekke seg den kompetansen regionen trenger i framtiden.
 • Innen fiskeri bør man høste lavere i næringskjeden. For eksempel plankton kan bli en viktig kilde til bærekraftige proteiner i framtiden.
 • Framtidens reiseliv bør drives etter prinsippene for økoturisme. Vi må også sikre at inntektene fra turisme i Nord-Norge blir i regionen.
 • Bærekraftig mineralutvinning fra havbunnen kan bidra i det grønne skiftet. Det samme gjelder produksjon av hydrogen fra naturgass.
 • Utslippsfrie el-fly kan bidra til bedre infrastruktur og kommunikasjon i distriktene.
 • Lokale partnerskap kan sikre utvikling og økonomisk vekst i norsk del av Arktis. Samhandling kan gi merverdi i en framtid hvor harmonisering mellom bruk og bevaring blir stadig mer krevende. 

Studien identifiserer også åtte prioriterte investeringsområder for norsk del av Arktis:

 1. Fiskeriforvaltning
 2. Bærekraftig akvakultur
 3. Fornybar energi og økt elektrifisering
 4. Utslippsfri transport
 5. Digital infrastruktur
 6. Kompetansebygging
 7. Søk og redning
 8. Partnerskap

Dette er andre rapport fra prosjektet «Bærekraftig blå økonomi i nord», som Senter for hav og Arktis gjennomfører i samarbeid med DNV GL.

Rapporten overleveres næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under lanseringen på Litteraturhuset i Oslo. Der deltar ministeren også i framtidsrettet havdebatt med Thina Saltvedt fra Nordea, Anja Bakken Riise fra Framtiden i våre hender, Toril Røe Utvik fra Equinor og Vidar Helgesen fra Utenriksdepartementet. Moderator er Per Anders Todal, forfatter av Havlandet og journalist i Dag og Tid.