Jan-Gunnar Winther og Therese Rist fra Senter for hav og Arktis er del av det internasjonale forfatterkorpset bak studien om helhetlig havforvaltning. Foto: David Gonzalez

Budskapet er at rene og rike hav krever helhetstenking med økosystemet i sentrum.

Som del av arbeidet til Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi, initiert av statsminister Erna Solberg, er Senter for hav og Arktis en sentral bidragsyter til en studie om helhetlig havforvaltning. Studien – en av 16 såkalte «blue papers» – er kunnskapsgrunnlag for anbefalinger som 14 stats- og regjeringssjefer i Høynivåpanelet vil overlevere til FN.

I det internasjonale forfatterkorpset er Norge representert ved Jan-Gunnar Winther og Therese Rist fra Senter for hav og Arktis, samt Alf Håkon Hoel fra UiT Norges arktiske universitet og Havforskningsinstituttet.

God havforvaltning handler om å ivareta havets helse slik at vi kan høste bærekraftig og skape økonomisk vekst. Studien ser på helhetlig havforvaltning i ulike deler av verden. Hovedkonklusjonen er at en havforvaltning som baserer seg på helhetstenking og kunnskap, og setter økosystemet i sentrum, er nødvendig for å sikre verdiskapning fra et stadig mer presset hav. Klimaendringer er den mest alvorlige trusselen mot framtidig høsting fra havet.

Vellykket havforvaltning verden over har noen klare likhetstrekk, men det er samtidig avgjørende at den er tilpasset lokale forhold.

– Vi har analysert hvordan havforvaltning praktiseres i ulike deler av verden hvor forskjellene er store med hensyn til geografisk utstrekning, næringsliv, klima, reguleringer og politiske system: Filippinene, Indonesia, Kina, Malaysia, Norge, Papua Ny-Guinea, Salomonøyene, Seychellene, USA og Øst-Timor. Et fellestrekk for vellykket havforvaltning er lokal medvirkning og tilpasning av forvaltningsmodeller til lokale forhold. Selv om vi har mye å lære fra hvordan man forvalter ulike steder i verden, finner vi ikke én forvaltningsmodell som kan brukes overalt. «One size does not fit all», sier direktør Jan-Gunnar Winther ved Senter for hav og Arktis, som er hovedforfatter bak studien.

Studien trekker også fram viktige prinsipper som styrker havforvaltning uavhengig av sted og kontekst. Disse er forskning og bruk av kunnskap, involvering av offentlige og private aktører samt sivilsamfunnet, kunnskapsoverføring og kapasitetsbygging, implementering av eksisterende sektorbasert regelverk og utvikling av fremtidsrettet forvaltningsverktøy for næringsaktiviteter i klima under endring.

I tillegg til denne omfangsrike studien, vil en kortere versjon bli publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature.

– Å få bidra til utvikling av bærekraftige havnæringer i regi av høynivåpanelet er et privilegium, sier Winther.

Studien blir lansert i et digitalt seminar onsdag 20. mai. Påmelding og mer informasjon finnes her. En norsk lansering vil finne sted tirsdag 26. mai kl. 10.00.