Senter for hav og Arktis ved UiT Norges arktiske universitet knytter nå til seg Evan Bloom, tidligere leder for hav- og polaravdelingen i det amerikanske utenriksdepartementet og global fellow ved Wilson-senteret i Washington DC.

– Han er en internasjonalt ledende kapasitet i analyser og forståelse av utviklingen i Arktis og Antarktis og vil tilføre senteret viktig kompetanse, sier senterleder Anne Husebekk.

Bloom er utdannet jurist, og har gjennom en lang karriere i det amerikanske utenriksdepartementet der han bl.a. ledet USA sitt arbeid i forhold til Arktisk råd, en unik erfaring, innsikt og oversikt over internasjonal arktispolitikk. I Senter for hav og Arktis vil Bloom bidra med policy briefs on særskilte spørsmål i både Arktis og Antarktis.