Senter for hav og Arktis og FNs miljøprogram signerer partnerskapsavtale under Our Ocean-konferansen 29. oktober 2018. Bak: Harald T. Nesvik, fiskeriminister. Foran fra v.: Jan-Gunnar Winther, direktør ved Senter for hav og Arktis, Erik Solheim, leder for FNs miljøprogram og Øyvind Fylling-Jensen, adm. direktør i Nofima. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Partene vil blant annet samarbeide om problemstillinger knyttet til marin forurensning – spesielt den store mengden plast som havner i havet.

–Det er helt avgjørende at vi beskytter den langsiktige helsen til arktiske og internasjonale farvann, og vi i FNs miljøprogram ser frem til å samarbeide med Senter for hav og Arktis. Vi må høyne den globale ambisjonen om å bygge en bærekraftig blå økonomi, og redusere de negative virkningene plast og annen forurensning har på havet, sier leder for FNs miljøprogram, Erik Solheim.

Partnerskapet ble inngått mandag 29. oktober under den anerkjente internasjonale havkonferansen Our Ocean – i år avholdt på Bali. Fiskeriminister Harald T. Nesvik innledet signeringsseremonien på vegne av den norske regjeringen.

–Jeg er glad for at Senter for hav og Arktis skal samarbeide med FNs miljøprogram. Havnæringene er utrolig viktige for Norge, og vi har en ledende rolle internasjonalt. Senteret har en viktig oppgave når vi skal legge til rette for en bærekraftig blå økonomi, sier Nesvik.

Avtalen – et «Memorandum of Understanding» (MoU) – er et strategisk rammeverk for å oppnå felles mål og utveksle informasjon. Gjennom partnerskapet skal senteret og FNs miljøprogram utvikle kunnskapsbaserte framtidsstudier om havøkonomien, forankret i de internasjonale bærekraftsmålene.

–Det blir inspirerende å samarbeide med FNs miljøprogram for å sette havet på den internasjonale dagsordenen, sier direktør ved Senter for hav og Arktis, Jan-Gunnar Winther.

–Sammen skal vi formidle hvordan det er mulig å balansere vern og bruk, spesielt i nordområdene. Vår oppgave blir å gi FNs globale bærekraftsmål et konkret innhold i samfunn langs den norske kysten, utdyper Winther.

Avtalen ble signert av Øyvind Fylling-Jensen, administrerende direktør i matforskningsinstituttet Nofima, som Senter for hav og Arktis tilhører administrativt.