Direktør Jan-Gunnar Winther overlverer rapport til statsminister Erna Solberg. Foto: Therese Rist

Last ned rapporten

Sustainable Blue Economy in the Norwegian Arctic. Part I Status

Senter for hav og Arktis lanserte nylig en statusrapport om blå økonomi i nord. Rapporten måler hvordan det står til med FNs bærekraftsmål i norsk del av Arktis, med spesielt fokus på havnæringene og de utfordringer og muligheter som finnes der.

Rapporten er resultatet av prosjektet «Sustainable Blue Economy in the Norwegian Arctic», som Senter for hav og Arktis har gjennomført i samarbeid med DNV GL. Det er også det første faglige produktet fra senteret, som ble åpnet i fjor som del av regjeringens havsatsing.

Noen utvalgte temaer fra rapporten:

  • Økt maritim aktivitet i de svært krevende områdene i nord utvikler seg raskere enn oppbyggingen av søk- og redningskapasitetene. Dette utfordrer sikkerhet for liv og helse, og øker samtidig risikoen for miljøskade.
  • I dag er transportsystemene for eksport av sjømat svært mangelfulle. Veinettet trenger sårt en oppgradering, og klimavennlig sjøtransport er knapt i bruk.
  • En høyere andel av ungdom i Nord-Norge enn landet for øvrig avbryter utdanningsløp. Tallene er spesielt høye for yrkesrettede fag.
  • I privat og offentlig sektor sett under ett, er det flere kvinnelige toppledere i Nord-Norge enn landsgjennomsnittet.

Selve lanseringen fant sted under konferansen High North Dialogue i Bodø 3. april. Gjennom samtale mellom senterets direktør, Jan-Gunnar Winther, og DNV GLs programdirektør, Bente Pretlove, ble hovedfunnene fra prosjektet lagt fram. Otto Gregussen, generalsekretær i Norges Fiskarlag, ledet seansen som også ble sendt direkte på Facebook. Samme dag ble rapporten overlevert fra Senter for hav og Arktis til statsminister Erna Solberg, som gjestet Bodø i forbindelse med konferansen.