Bekymring for klimaendringer, behov for omstilling, ønske om bærekraftig utvikling, et lite regulert reiseliv og unge som flytter nordfra. Det har preget kystpulsen i 2019, ifølge en ny rapport fra Senter for hav og Arktis.

Senteret har reist norskekysten på langs, fra Longyearbyen i nord til Kristiansand i sør, med debatturneen «Kystpuls». Målet har vært å skape den nære samtalen om hvordan vi skal leve av havet – nå og i framtiden. Kystpuls-rapporten, et resultat av turneen, ble lansert 5. mars.

– Gjennom Kystpuls har vi invitert inn et bredt spekter av interesser – næringsliv, myndigheter, akademikere, miljøforkjempere, studenter, skoleelever – for å snakke om hvilke utfordringer og muligheter som finnes langs kysten og i havrommet. Kystpuls-rapporten er et ærlig forsøk på å sammenstille stemmene og samtalene vi fikk lytte til i 2019, sier direktør Jan-Gunnar Winther.

I løpet av turneen har deltakerne diskutert hvordan Norge skal leve av et sunt hav, høste bærekraftig, skape arbeidsplasser og lykkes med omstilling. Kystpulsen har vært høy, sammensatt av mangfoldige stemmer og meninger. Likevel har enkelte budskap vist seg å gå igjen blant debattantene.

– Vi opplever bred enighet om at det grønne skifte er nødvendig, og en forståelse for at det vil koste oss alle. Midlene for å nå et klimavennlig samfunn spriker kanskje, men de vi har møtt enes om at politikere må vise lederskap og ta noen tøffe og upopulære beslutninger på vegne av oss – det er de klare for, sier Winther.

– Under Kystpuls har vi også fått høre om et reiseliv som ekspanderer, uten tilstrekkelige reguleringer på plass. Både lokalbefolkning og næringen selv uttrykker bekymring over begrenset søk- og redningskapasitet, et stort klimaavtrykk og fraværet av en nasjonal reiselivsplan. At unge mennesker flytter fra Nord-Norge er en annen bekymring som opptar mange, avslutter han.

Kystpulsrapporten relanseres onsdag 18. mars i Bodø, under konferansen High North Dialogue.Oversikt over Kystpuls-arrangementer i 2019

Dato

Sted

Tema

19.03.

Longyearbyen

Framtidens klima: Hva kan vi lære av Svalbardsamfunnet?

21.03.

Kirkenes

Hav møter land – nord som knutepunkt for framtidens transport?

09.04.

Tromsø

Hvordan sikre havets verdier med framtidens arbeidstakere?

10.04.

Harstad

Fra seilskute til elsjark: skipsindustri som motor for blå vekst

25.04.

Svolvær

Bærekraftig blått reiseliv: Hvor går ferden videre?

21.05.

Lovund

Framtidens havbruk: en bærekraftig samfunnsbygger langs kysten?

15.10.

Trondheim

Havteknologi – nøkkelen til suksess?

16.10.

Ålesund

Fiskerinasjonen Norge

05.11.

Bergen

Kunnskap for framtidens havforvaltning

06.11.

Stavanger

Innovasjon for blå vekst

19.11.

Kristiansand

Framtidens energimiks fra havrommet

20.11.

Oslo

Finansiering av framtidens havinnovasjon