Tirsdag annonserte EU-kommisjonen at Jan-Gunnar Winther er valgt som ekspert til EUs utvalg på sunne hav, kystområder og vassdrag. Ansvaret kommer i tillegg til hans rolle som direktør for Senter for hav og Arktis ved UiT Norges arktiske universitet.

Missions, eller 'målrettede samfunnsoppdrag' på norsk, er et nytt instrument i Horisont Europa, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Et målrettet samfunnsoppdrag går ut på at man setter seg ambisiøse, målbare og tidfestede mål som skal nås gjennom felles innsats fra akademia, myndigheter, offentlig sektor, næringsliv, organisasjoner og innbyggerne.

Kommisjonen mottok over 1100 søknader til alle fem utvalgene og Winther er eneste utnevnte ekspert fra Norge. Hvert av de fem EU Board består av 15 eksperter som skal øke bevisstheten til innbyggerne, gi råd om oppdragenes implementeringsplaner og bygge videre på arbeidet til oppdragsstyrene fra den første fasen som gikk fra 2019 til 2021. Det nye mandatet vil vare fra 2022 til 2025.

Sammensetningen er balansert med varierende profiler fra næringsliv, offentlig administrasjon, forskning, kultur, samfunnsengasjement og frivillige organisasjoner.

Gjenspeiler at norsk ekspertise blir verdsatt

– Regjeringen er opptatt av å utvikle bærekraftige havnæringer som både tar i bruk og tar vare på havet. Her har Senter for hav og Arktis ved UiT Norges arktiske universitet hatt en betydelig rolle i kunnskapsinnhenting. Det gleder meg derfor at Jan-Gunnar Winther er utnevnt som en av 15 eksperter som bistår Europakommisjonen og landene i gjennomføringen av samfunnsoppdraget «Sunne Hav og Vann innen 2030». Dette er et trangt nåløye som gjenspeiler at norsk ekspertise blir verdsatt og den økende betydningen av nordområdene i norsk og europeisk politikk, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

- Jeg gratulerer Jan-Gunnar Winther med plassen i styret for det europeiske samfunnsoppdraget for Sunne vann og hav. Deltakelse i Horisont Europa er en viktig del av norsk forsknings- og innovasjonspolitikk og for Norges samlede samarbeid med EU. Vi er glade for at en norsk søker har fått styreplass i konkurranse med svært godt kvalifiserte søkere fra hele Europa på et felt som er viktig for Norge. De europeiske samfunnsoppdragene skal løse noen av vår tids største utfordringer innen 2030 og det er flott av Winther kan bidra til den strategiske utviklingen av dette samfunnsoppdraget, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Usedvanlig viktig oppdrag

Rektor ved UiT Norges arktiske universitet Dag Rune Olsen sier dette er av stor betydning:

- EUs Missions, med sine Mission Boards i spissen, vil forme forskning innen en rekke samfunnsviktige områder i årene som kommer. At Jan-Gunnar, som den eneste som får plass i et slikt Mission Board er av stor betydning, og ikke minst på et område som er avgjørende viktig for havnasjonen Norge. Og så viser det hvilken kapasitet Jan-Gunnar er i nettopp skjæringsfeltet mellom politikk og vitenskap. Jeg gratulerer på det varmeste med et usedvanlig viktig oppdrag og gleder meg på hans og våre vegne.

- Å bidra til å utforme forskningsutfordringene knyttet til hav og ferskvann for europeiske kunnskapsinstitusjoner er en svært spennende oppgave og et stort privilegium. Blant de områdene jeg er særlig opptatt av er videre utvikling av nordområdene og bærekraftig havøkonomi. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven, sier Jan-Gunnar Winther.

Om EU Missions

  • Missions, eller 'målrettede samfunnsoppdrag' på norsk, er blitt et buzzword i norsk og internasjonal forsknings- og innovasjonspolitikk.
  • EU-kommisjonen har identifisert fem samfunnsutfordringer som de ønsker konkrete og ambisiøse løsninger på innen 2030. Samfunnsoppdragene gjør at forsknings- og innovasjonspolitikken retter seg enda mer mot det å løse globale samfunnsutfordringer. Ved å knytte forskning og innovasjon tettere til politiske strategier, reguleringer og datatjenester, skal det skapes løsninger raskere enn tidligere.
  • Missions går langt utover forskning og innovasjon. Mer statlig styring og bred deltagelse fra alle sektorer på tvers av politikkområder vektlegges. Industri og næringslivsdeltakelse er viktig i EUs samfunnsoppdrag, men foreløpig har innovasjon i offentlig sektor og det regionale perspektivet fått mest oppmerksomhet.
  • Kilde: Forskningsrådet.no.