Norge har startet jakten på havbunnsmineraler. Det kan bli vårt viktigste bidrag til det grønne skiftet.

Det er tema for podkasten Kystpuls, som denne uken gjestes av Steinar Løve Ellefmo fra NTNU, Jan-Gunnar Winther fra Senter for hav og Arktis og Nina Jensen fra REV Ocean.

– Hvis vi tror på det grønne skiftet, trenger vi metaller

Mengder av mineraler og metaller som i dag er knapphetsressurser, skjuler seg på havbunnen – også innenfor norske områder. Tidlige undersøkelser viser at mineralforekomster på vår sokkel kan være verdt 1000 milliarder kroner. I et grønt skifte kan disse få stor betydning.

– Vi ønsker å komme frem til en mer miljøvennlig energiproduksjon med lavere karbonutslipp. Det innebærer flere vindmøller, mer vannkraft og solceller, som vi igjen trenger metaller for å produsere. Disse metallene, for eksempel kobber og kobolt, finner vi i mineraler som det i dag er stor etterspørsel etter, forklarer Steinar Løve Ellefmo, ekspert på havbunnsmineraler ved NTNU.

Norsk omdømme og klimaspagat

Også i et globalt perspektiv kan norske mineralforekomster få betydning. Fremtidig eksport av mineraler kan øke troverdigheten til norsk klimapolitikk, samtidig som vi bidrar til nødvendig omstilling.

– Norge har en høy anseelse internasjonalt, til tross for økende oppmerksomhet og press på den vanskelige spagaten mellom å være oljeprodusent, og sånn sett bidra til klimaproblemet, og samtidig jobbe for å begrense den globale oppvarmingen, sier Jan-Gunnar Winther, direktør ved Senter for hav og Arktis og tidligere klimaforsker.

– Denne situasjonen vil i økende grad påvirke omdømmet til Norge, og hvordan det internasjonale samfunnet forholder seg til oss, fortsetter han.

Ifølge Winther kan norsk mineralutvinning gjøre at Norge blir sett på som en viktigere bidragsyter i den globale klimakampen.

– Mineralutvinning er nært koblet til klima. Vi når ikke målene i Parisavtalen uten å utvikle fornybar energi som sol og vind. I et internasjonalt mineralbilde har Norge gode forutsetninger for å fremstå som en seriøs, forutsigbar og attraktiv partner. Det helt avgjørende punktet er imidlertid at mineralutvikling foregår på en bærekraftig måte, slik at Norge viser stor grad av ansvarlighet i ressursutnyttelsen og ikke påfører miljø og samfunn en større negativ enn positiv effekt, avslutter han.

– Vi må ha kunnskap først

Fortsatt er utvinning av norske havbunnsmineraler helt i startgropen. Oljedirektoratet og andre forskningsmiljøer har begynt å kartlegge ressursene i våre havområder. I 2019 vedtok Stortinget havbunnsmineralloven, som åpner opp for fremtidig leting og produksjon.

– I første omgang er det ekstremt viktig at vi får nok kunnskap på plass, sier Nina Jensen, direktør i REV Ocean.

– På havbunnen finnes økosystemer som har utviklet seg gjennom millioner av år. Disse må vi ha stor respekt for, og ikke ødelegge i løpet av noen få år eller tiår av vår historie. Uten riktig kunnskap risikerer vi å miste arter og økosystemfunksjoner som kan ha veldig stor verdi for havet generelt, men også for menneskers helse i et fremtidig perspektiv, forklarer hun.

Jensen vil ikke stenge døren for havbunnsmineraler som en spennende mulighet, men mener det er viktig å unngå feilene vi har gjort tidligere.

– Ved å rushe inn i noe uten tilstrekkelig kunnskap kan vi ende opp med en ny «klimakrise», bare at det er noe annet denne gangen. Dessuten er det skummelt å starte med utvinning under dekke av det grønne skiftet. Veldig mye av det vi ønsker å utvinne brukes nemlig i andre ting som vi ikke trenger for å omstille oss, men som vi trenger for å opprettholde en livsstil som er langt fra bærekraftig.

Lite spalteplass

Kystpuls er produsert i samarbeid med Både Og, og er et formidlingstiltak fra Senter for hav og Arktis. Rådgiver Ida Folkestad Soltvedt har ledet prosjektet og er programleder. Hun mener havbunnsmineraler fortjener større plass i det offentlige ordskiftet.

– Havbunnsminerealer er et stort og viktig tema, men får overraskende lite spalteplass. I denne episoden ønsker vi å skissere noen mulige utviklingsbaner og problemstillinger som er svært samfunnsrelevante, og forhåpentligvis bidra til mer kunnskap og debatt, sier Soltvedt.

Podkasten er tilgjengelig her: https://pod.space/kystpuls/er-mineraler-pa-havbunnen-et-nytt-industrieventyr