– Når en næring begynner å ødelegge for en annen, da blir det krig.

Det sier fisker Tommy Pettersen, som sammen med Hammerfest-ordfører Marianne Sivertsen Næss og samfunnsøkonom Caroline Wang Gierløff gjester podkasten Kystpuls. Der diskuterer de sameksistens mellom havnæringene.

Føler seg overkjørt

Havområdene rundt Hammerfest har mange brukere. Naturgitte fortrinn gir gode forutsetninger for verdiskaping og sysselsetting, men i nyere tid har det også vokst frem konflikter mellom dem som lever av og på havet. Det merker fiskerinæringen godt.

– De største konfliktene er uten tvil kampen om arealer. Vi har blant annet utfordringer knyttet til oppdrettsnæringen, havvind og gruvedrift her i Hammerfest, forklarer fisker Tommy Pettersen, som også leder Vest-Finnmark Kystfiskarlag.

Han mener fiskerinæringen blir overkjørt av andre næringer i tildelingen av arealer. Pettersen viser blant annet til havvindanlegget som tidligere ble vurdert bygget ved Sandskallen.

– Vi fikk se forslaget hvor anlegget var planlagt midt i et gyte- og garnfelt. Hadde de vært litt smarte skulle de spurt fiskerne til råds før forslaget ble lansert. Jeg tror det blir lettere å unngå konflikter hvis andre næringer og myndigheter viser mer ydmykhet og respekt for fiskerne som både fagfolk og yrkesgruppe, sier Pettersen.

Ønsker mer makt lokalt

Flere av konfliktene til havs står mellom etablerte næringer, for eksempel fiskeri, og nye næringer. Ordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss, kan forstå at fiskerne blir frustrerte, men mener samtidig at ny næringsutvikling er helt nødvendig.

– I min oppvekst på 90-tallet opplevde vi en ganske pessimistisk stemning med mye fraflytting og lite fremtidstro. Dette snudde totalt da Stortinget i 2002 fattet vedtak om utbygging av Snøhvit. Nesten på dagen fikk Hammerfest stor tilflytting, optimismen kom og mange bedrifter etablerte seg her på grunn av petroleumsnæringen. Parallelt har vi tilrettelagt for oppdrett. Da det ble vurdert utbygging av havvindanlegg ved Sandskallen nå i 2020, var kommunestyret tydelig på at et videre arbeid måtte sørge for god medvirkning og blant annet hensynta fiskernes interesser, sier Sivertsen Næss.

Ordføreren synes likevel det er problematisk at mange beslutninger som gjelder havnæringene i Hammerfest tas fra sentralt hold.

– Lokale myndigheter skulle gjerne hatt større beslutningsmakt når det gjelder tildeling av arealer utenfor grunnlinja. Her er vi bare en høringspart og har ikke så mye vi skulle sagt, selv om beslutningene påvirker vårt næringsliv og nærmiljø. Alt som berører livet vi lever her bør vi få påvirke i større grad enn vi gjør i dag, sier Sivertsen Næss.

Hører lite om de gode historiene

Men selv om det ofte er konfliktene som når nyhetsbildet finnes også flere eksempler på god sameksistens, ifølge samfunnsøkonom og partner i Menon Economics Caroline Wang Gierløff.

– Noen av konfliktene er jo ganske store, særlig når det gjelder negativ aktivitet eller påvirkning en næring har på andre næringers miljø og ressurser. Men når man ser på helhetsbildet så er det faktisk veldig mye positiv interaksjon mellom de ulike havnæringene hver dag. Dette er gode historier som vi ikke hører så mye om, sier Gierløff.

Hun peker også på nye muligheter for bruk av arealer til havs.

– Nå bruker vi jo havet mer som parallelleksistens, men vi har ikke utforsket muligheten for å kunne være på de samme områdene. Der er det store muligheter for å bruke de samme overlappende arealene på en mye bedre måte enn det som gjøres i dag, sier Gierløff.

Podkasten Kystpuls

Kystpuls er produsert i samarbeid med Både Og, og er et formidlingstiltak fra Senter for hav og Arktis. Rådgiver Ida Folkestad Soltvedt har ledet prosjektet og er programleder.

– Sameksistens blant havnæringene er et viktig satsningsområde for Senter for hav og Arktis. Vi ser at sameksistens, verdiskapning og bærekraft henger tett sammen, og at god sameksistens er et konkurransefortrinn for havnasjonen Norge. I denne podkasten belyser vi blant annet hvorfor det er viktig å unngå et hav av konflikter, sier Soltvedt.

Podkasten er tilgjengelig her: https://pod.space/kystpuls/et-hav-av-konflikter