Norge står midt i en krise som utfordrer samfunn, bedrifter og enkeltmennesker. Den raske spredningen av koronaviruset har medført omfattende smitteverntiltak nasjonalt og globalt, og hverdagen for de fleste av oss er brått snudd på hodet. Tiltakene er nødvendige for å sikre liv og helse, samtidig rammer de økonomiske konsekvensene svært hardt. I «Korona til havs» tar vi en prat med aktører som jobber med eller på havet, for å høre om status, fremtidsutsikter og hva vi kan lære av situasjonen vi befinner oss i. Her er tre spørsmål til Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond:

Hvordan påvirkes din organisasjon av koronautbruddet?

Som mange organisasjoner i sivilsamfunnet, preges vi av koronautbruddet. Både når det gjelder vår egen økonomiske situasjon, og når det gjelder det politiske fokuset i Norge på nødvendig klima- og naturarbeid. WWF Verdens naturfond har heldigvis en robust økonomi med diversifisert inntektsgrunnlag, så vi tror at vi skal klare å komme oss gjennom den mest kritiske perioden uten å måtte gå til permitteringer eller stoppe opp viktig arbeid. Men vi gjør selvsagt løpende vurderinger av situasjonen, og det er mange usikkerhetsmomenter på sikt. Hovedregelen hos oss er fortsatt hjemmekontor, men vi har fra før av jobbet mye med digitale verktøy for å kutte ned på reiser. Og nå begynner samfunnsdebatten igjen å bli moden for å ta tak i de viktige miljø- og klimakampene vi har foran oss, så vi ligger ikke på latsiden.

Hvilke tiltak er nødvendige for å håndtere de økonomiske konsekvensene?

Vi har prioritert å kutte kostnader som ikke er stillinger. Som nevnt har WWF en robust økonomi, og har tro på at vi skal klare oss tålelig gjennom krisen, også på lang sikt.

Hvilke langsiktige konsekvenser kan koronakrisen føre med seg, negative så vel som positive?

Jeg håper at koronakrisen vil føre til at vi får en ny debatt om hvordan mennesker driver rovdrift på naturen, og hvilke konsekvenser det har for oss selv. Jeg har tidligere sagt at koronakrisen kan bli vendepunktet for naturen, slik Greta Thunberg har blitt for klimakampen. Vi vet at måten vi forstyrrer og ødelegger naturen på skaper virus og andre sykdommer, og utgjør en stor økonomisk og menneskelig risiko. I denne krisen har vi sett hvor sårbare vi er, selv vi som har et oljefond å støtte oss på, og da må vi også snu om kursen og tenke annerledes.