Nina Jensen, adm. dir. i REV Ocean, under markering av samarbeid med Senter for hav og Arktis. Foto: Therese Rist

Senter for hav og Arktis og REV Ocean inngikk en samarbeidsavtale 27. februar 2019. Gjennom avtalen skal vi utvikle løsninger knyttet til plastforsøpling i arktiske havområder. Avtalen innebærer også en årlig overføring fra REV Ocean til Senter for hav og Arktis på 1,5 millioner kroner over fire år. Midlene går med til å ansette en egen ekspert på havplast ved senteret.

Som del av avtalen skal vi i tillegg utvikle et konsept hvor det nye forskningsskipet REV benyttes som plattform for nettverksbygging, formidling og studiereiser.